Gravat

La tècnica del gravat m’ofereix llibertat per experimentar a partir dels dibuixos del natural.
“Per a la Maite, el jardí és l’espai on poden conviure el cos, l'ànima i l'esperit dels éssers humans. Una sinècdoque del paradís.” Valentí Gómez, escriptor.